...

Kontejner

Ponujamo storitve kontejnerskega prevoza na domačih in mednarodnih poteh s tovornjaki s posebnim namenom (tovornjaki s polprikolicami).
Pošiljke se dostavljajo na podlagi konvencije Združenih narodov za prevoz blaga po cesti (CMR), slovensko zakonodajo in prevozniki pa imajo zavarovanje civilne odgovornosti.