Izredni prevozi

Ko je tovor preširok, previsok, pretežak ali predolg in ne ustreza zakonskim omejitvam običajnih prevozov, je njegov transport iz začetne do končne točke ocenjen kot izredni prevoz. To pa predvsem zato, ker lahko izredni prevoz predstavlja veliko oviro v odvijanju prometa ter pomeni večjo potencialno ogroženost varnosti prometa. 

Zakon o javnih cestah določa, da so izredni prevozi tisti, ki presegajo dovoljeno osno obremenitev, skupno maso, širino, dolžino ali višino. Ker izredni prevoz zahteva posebne pogoje, vam v podjetju Europacific d.o.o. organiziramo in izpeljemo prevoz s primernim prevoznim sredstvom ter posebno prilagojeno prevozno potjo. Pri celotni organizaciji izrednega prevoza sodelujemo s partnerji na celotni prevozni poti ter pridobimo ustrezna dovoljenja ter morebitno potrebno spremstvo.

Največkrat se izredni tovor, izmed vseh možnih načinov transporta (cestni, letalski, železniški, ladijski), prevaža s pomorskim oziroma ladijskim transportom, saj je v tem primeru najmanj težav in ovir. Ko je izredni tovor potrebno potrebno hitro premakniti pa se kot najbolj pogosta oblika prevoza uporablja letalski prevoz. 

Z našimi dolgoletnimi izkušnjami in znanjem bomo ustrezno dopolnili in uskladili prevozne zmogljivosti glede na tovor in prevozno pot ter uredili vso potrebno dokumentacijo, ki jo določa Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC). Z odličnim sodelovanjem z Luko Koper, partnerji, ladjarji, agenti in špediterji bo vaš zahtevni tovor in prevoz organiziran ter transportiran po najvišjih standardih.

Europacific

EuroPacific je sodobno mednarodno logistično podjetje s tradicijo v organiziranju cestnega pomorskega in zračnega prevoza z visoko kvalificiranim osebjem.

Najdite nas na:

  

Desetletje na poti

Europacific group of companies
Established 2003
"A decade on the move"