Boniteta odličnosti

Kaj je bonitetna ocena odličnosti?

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12-ih mesecih. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju. Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji, tako strankami, kupci, dobavitelji, kot tudi zavarovalnicami, bankami ter drugimi poslovnimi partnerji. Certifikat je evropsko priznan in razpoznaven.

 

Podjetje EUROPACIFIC TRANSPORT, cestni promet d.o.o., po analizah za leto 2015 spada med 7,2% najboljših poslovnih subjektov v Sloveniji ter se tako uvršča v visok razred A. V Sloveniji je v letu 2015 med vsemi 163.056 registriranimi podjetji, bonitetno odličnost doseglo zgolj 11.757 podjetij. Nadalje, v tej splošni dejavnosti - SKD klasifikacija (H 49.410 Cestni tovorni promet) - je registriranih 5803 podjetji, od tega le 604 podjetij dosega mednarodno priznane standarde razreda A. 

 

Europacific

EuroPacific je sodobno mednarodno logistično podjetje s tradicijo v organiziranju cestnega pomorskega in zračnega prevoza z visoko kvalificiranim osebjem.

Najdite nas na:

  

Desetletje na poti

Europacific group of companies
Established 2003
"A decade on the move"